Click to listen highlighted text!

– Raport o stanie Gminy Krasnobród za 2020 rok

Zaproszenie do debaty nad raportem gminy

Informuję, że został podany do publicznej wiadomości Raport o stanie Gminy Krasnobród za rok 2020 ( strona internetowa Urzędu Miejskiego, BIP ).

Debata nad raportem odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.  W debacie nad raportem o stanie gminy  mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos , składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Miejskiego ( pomocniczy wzór zgłoszenia w załączeniu).

 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zapraszam do udziału w debacie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/   Radosław Cios-Mairot

 

Krasnobród, dnia 28 maja 2021 r.

 

Raport o stanie Gminy Krasnobród za 2020 rok

Zgloszenie do debaty

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!