Click to listen highlighted text!

– Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w trakcie realizacji

Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
Wykonawcą robót jest firma INVEST ENERGY Paweł Kmieć z siedzibą w Biłgoraju.
 
Na podstawie podpisanej w lutym umowy zostaną przeprowadzone następujące prace m.in.:
-wymiana instalacji c.o. w segmentach A i B w tym wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii
-docieplenie ścian i piwnic
-instalacja fotowoltaiczna
-wymiana drzwi. 
 
Termin wykonania prac: do 31.08.2021 r.
 
Wartość zadania 805 542,99 zł brutto.
 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Galeria
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!