Click to listen highlighted text!

– Trwają pracę remontowe ul. Leśnej

Trwają prace związane z “Remontem ulicy Leśnej w Krasnobrodzie od km 0+000,00 do km 0+382,69”. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, koryta wykonywane mechaniczne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem, podbudowę z mieszanki kruszywa niezwiązanego wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz wykonanie poboczy.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  z Zamościa.
Wartość kontraktu wynosi 86 039,98 zł.
Termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową przypada na 31.05.2021 r.

Galeria zdjęć

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!