Click to listen highlighted text!

– Trwają prace związane z przebudową oczyszczalni

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród”. Przedstawiciele gminy Krasnobród tj. Burmistrz Krasnobrodu -Kazimierz Misztal, Zastępca Burmistrza Krasnobrodu -Janusz Oś oraz Dyrektor ZGK w Krasnobrodzie -Jacek Gmyz w obecności wykonawcy robót budowlanych Józefa Buciora (reprezentującego konsorcjum firm: Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior oraz Agbud Łukasz Bucior z Krasnobrodu) i Jacka Marcyniuka inspektora nadzoru inwestorskiego dokonali przeglądu stopnia zaawansowania prowadzonych prac na obiekcie oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót przypada
na dzień 7 października 2020 r. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 4 105 674,12 zł brutto.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!