Click to listen highlighted text!

– Trwają prace związane z termomodernizacją budynku przy PES

1 kwietnia w Urzędzie Miejskim Krasnobrodzie odbyła się narada dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności, Budynku Podmiotu Ekonomii Społecznej przy ul. Rynek 12 w Krasnobrodzie”.  Spotkanie przeprowadzone zostało w obecności projektanta sprawującego nadzór autorski, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych wynosi 500 333,48 zł. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Galeria

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!