Click to listen highlighted text!

– Urząd Miejski,Regulamin Organizacyjny, wykaz numerów wewnętrznych

KONTAKT

Urząd Miejski w Krasnobrodzie

ul. 3-go Maja 36,

22-440 Krasnobród tel./fax 84 660-76-91, 92

um@krasnobrod.pl

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH

 • 50, 31 – Sekretariat, Podinspektor ds. kadrowych i administracyjnych – Małgorzata Grodzka
 • 33 – Burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz Misztal
 • 53 – Sekretarz Gminy – Kazimierz Gęśla
 • 52 – Skarbnik Gminy – Elżbieta Nowak
 • 51 – Zastępca Skarbnika – Tomasz Maruszak
 • 48 – Inspektor ds. księgowości budżetowej –  Joanna Nizio
 • 48 – Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Piotr Garbula
 • 44 – Kierownik USC – Agnieszka Adamczuk
 • 43 – Z-ca Kierownika USC – Renata Kołtun
 • 43 – Inspektor ds. wojskowych i OC – Andrzej Borek
 • 47 – Inspektor ds. informatyzacji i promocji – Małgorzata Brodziak
 • 47 – Inspektor ds. organizacyjnych i oświaty – Elżbieta Borek
 • 16 – Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi – Przemysław Fila
 • 45 – Inspektor ds. gospodarki energetycznej – Sławomir Umiński
 • 54, 55 – Inspektor ds. drogownictwa – Kacper Górnik
 • 54, 55 – Inspektor ds. funduszy unijnych – Małgorzata Miecznik-Borkowska
 • 54, 55 – Podinspektor ds.inwestycji – Dorota Sikora
 • 46 – Inspektor ds. ochrony środowiska – Wojciech Wyszyński
 • 38 – Inspektor ds. planowania przestrzennego i utrzymania zalewu – Karolina Truszkowska
 • 38 – Referent ds. gospodarki mieniem – Iwona Kurantowicz
 • 37 – Referent ds. podatków i opłat lokalnych – Katarzyna Słupska
 • 37 – Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych – Kamila Pol
 • 37 – Inspektor ds. księgowości podatkowej –Agata Wyszyńska
 • 28 – Przewodniczący Rady, Leśniczy
 • 15 – FAX

Zarządzenie Nr 351/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Zarządzenie Nr 378/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!