Click to listen highlighted text!

– Wielki plac budowy

Generalne remonty rynku , ulic i chodników. Kolejny etap kanalizacji. Wszystko to dzięki dużym pieniądzom z Unii Europejskiej. Władze przepraszają mieszkańców
i turystów za utrudnienia
.

Tego lata krasnobrodzki rynek zmieni swoje oblicze. Będzie to możliwe dzięki uzyskanej pomocy z funduszy unijnych i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.W ramach inwestycji przewiduje się  modernizację Placu Siekluckiego (  jt. plac w centrum Krasnobrodu)  o pow. 30 arów. Projekt obejmuje m in. : odwodnienie placu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenie placu lampami typu parkowego, wykonanie podświetlonej fontanny, zakup ławek parkowych, nasadzenia drzewek
i krzewów ozdobnych. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na kwotę ok.690 tys. zł. Umowa przewiduje dofinansowanie  w wysokości  366 tys. zł. Już w kwietniu zostanie wyłoniony w drodze przetargu wykonawca tego zadania. Zakończenie modernizacji Placu nastąpi pod koniec sierpnia.             Modernizacja krasnobrodzkiego Rynku znacznie podniesie atrakcyjność turystyczną Krasnobrodu. Władze Krasnobrodu wyrażają nadzieję, że będzie to również ulubione miejsce spotkań mieszkańców, gdzie będą organizowane lokalne koncerty i imprezy o charakterze festynów rodzinnych.

Nie tylko krasnobrodzki rynek zmieni w tym roku swoje oblicze. Także ulice Mickiewicza i Cicha, będące przedłużeniem krasnobrodzkiego deptaka zmienią swój wyglad. Wysokość dotacji ze środków unijnych i budżetu państwa wyniesie ponad  1 mln 255 tys. zł.  Całkowita wartość zadania to kwota 1 mln 500 tys. zł.    Po remoncie nawierzchnia  ulic Mickiewicza i Cichej wykonana będzie z  kostki brukowej.  Klimat ulic podkreśli ostatecznie nowe oświetlenie parkowe..  Zakończenie prac przewidziane jest w połowie lipca br.

Do końca czerwca będzie zakończona budowa II i III etapu kanalizacji sanitarnej w  Krasnobrodzie.  Do kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie zostaną przyłączone 42 gospodarstwa domowe w rejonie ulic 3 Maja, Szkolnej i Andersa. Wartość robót zamknie się kwotą ok.1 mln zł.  Inwestycja zostanie dofinansowana do wysokości 770 tys. zł w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
Zarówno modernizacja ulic jak i kanalizacja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Niestety ze względu na  wielkość pozyskanych środków i terminy rozliczeń nie ma możliwości realizacji tych inwestycji poza sezonem turystycznym. Dlatego lokalne władze przepraszają  mieszkańców i turystów za utrudnienia i uciążliwości  z tym związane.

Dzięki sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej , ulica ta  już w najbliższym czasie  wyglądem  zacznie nawiązywać do deptaka przy ul. Partyzantów. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie decyzja Wspólnoty Gruntowej w Krasnobrodzie o przekazaniu tej nieruchomości na rzecz gminy.

Poprawi się również bezpieczeńswo drogowe przy drogach powiatowych. Mieszkańcy Osiedla   Podklasztor doczekają się wreszcie chodnika przy ul. Tomaszowskiej. W okresie wakacyjnym planowany jest również remont chodnika prowadzącego do krasnobrodzkich szkół przy ul. Lelewela.

Nie tylko w Krasnobrodzie zaplanowano inwestycje drogowe. Do jesieni  zostaną zakończone prace przy budowie dróg gminnych w Majdanie Małym. Jest szansa uzyskania skromnego wsparcia na tę inwestycję w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach środków własnych zostanie wykonany odcinek 150 m drogi w miejscowości Potok Senderki.
Miasto i Gmina Krasnobród również dofinansuje Powiat Zamojski w 50% przy budowie 350 m odcinka drogi powiatowej do Szuru.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!