Click to listen highlighted text!

– Wizyta Wiceministra Marcina Romanowskiego w Zielonem

W niedzielę 13 listopada 2022 roku miejscowość Zielone odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Jego wizyta była odpowiedzią na zaproszenie pani sołtys Lucyny Kawki, prezesa miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sławomira Buczaka i radnego Krzysztofa Mazurka.

Gospodarze spotkania wraz z członkiniami KGW i druhami OSP powitali Wiceministra przed budynkiem dawnej szkoły, w którym obecnie mają swoje siedziby organizacje pozarządowe, w tym  Koło Gospodyń Wiejskich. Następnie wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej. Tam pani Sołtys oficjalnie powitała dostojnego gościa i wszystkich zebranych, wśród których byli także Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Ryszard Teterycz oraz dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury Mariola Czapla.

W dalszej części spotkania jego uczestnicy, w tym również grupa młodzieży, mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą etapy prac remontowych wykonanych przez lokalną społeczność w budynku świetlicy.

Omawiając zakres wykonanych prac dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców oraz środkom finansowym przeznaczonym na ten cel m. in. z Funduszu Sołeckiego oraz z budżetu gminy Krasnobród, pani Sołtys Lucyna Kawka mówiła też o potrzebie kontynuowania rozpoczętych zadań. Wspomniała m. in. o konieczności dokończenia prac przy suficie, wykonaniu zaplecza sanitarnego i kuchennego, ocieplenia budynku oraz zakupie wyposażenia, w tym również w postaci sprzętu przeciwpożarowego.

Przedstawiając te informacje zwróciła się do Wiceministra z prośbą o wsparcie realizowanych inwestycji. Wraz z druhami OSP poprosiła też o pomoc w pozyskaniu samochodu, który ułatwiłby realizację różnego rodzaju zajęć statutowych poza rodzinną miejscowością (m. in. wyjazdy strażaków na zawody, udział KGW w dożynkach, konkursach i pokazach kulinarnych, itp.)

Wiceminister Marcin Romanowski z zainteresowaniem obejrzał prezentację i wysłuchał wypowiedzi pani Sołtys oraz druhów. Wyraził uznanie dla wszystkich, którzy z tak wielkim zaangażowaniem działają na rzecz lokalnej społeczności. Podziękował im za ich działalność wolontariacką.

Na zakończenie spotkania była okazja do degustacji smakołyków wykonanych z lokalnych produktów przez panie z KGW.

Dla mieszkańców Zielonego była to szczególna wizyta, ponieważ po raz pierwszy gościli u siebie ministra.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!