Click to listen highlighted text!

– Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

WNIOSEK O WPIS, ZMIANĘ WPISU, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE I WYKREŚLENIE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  osoba fizyczna  składa  za pośrednictwem  formularza elektronicznego dostępnego na stronie  internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji  Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki  www.ceidg.gov.pl. System teleinformatyczny  CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w formie papierowej w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście, wówczas  organ gminy potwierdza tożsamość  wnioskodawcy lub wysłany listem poleconym, wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona musi być przez notariusza.

Informacji dotyczących rejestracji  działalności gospodarczej  można uzyskać pod numerem  infolinii 801055088, natomiast pytania w przedmiotowej sprawie należy kierować  pod adres e-mail: epk@mg.gov.pl lub ceidg@mg.gov.pl

Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie.

Pliki do pobrania

ceidg-1_w183_2017-06-09
ceidg-mw_w1-8-3_2017-04-10
ceidg-pn_w183_2017-06-09
ceidg-popr_w1-8-3_2017-04-10
ceidg-rb_w1-8-3_2017-04-10
ceidg-rd_w1-8-3_2017-04-10
ceidg-sc_w1-8-3_2017-04-10
instrukcja_ceidg-06062016

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!