Click to listen highlighted text!

– XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że w dniu 14 marca 2023r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVIII, XXXIX, LX, XLI sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i wypowiedzi.
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał:
1) ws.uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2023 rok,
2) ws.udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
3) ws.wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym,
4) ws.wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krasnobród,
5) ws.wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Cios-Mairot

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!