Click to listen highlighted text!

– XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że w dniu 29 lipca 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 16 00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Debata nad raportem o stanie gminy.
8.Podjęcie uchwał:

1)ws. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krasnobrodu,
2)ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnobród za rok 2020,
3)ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,
4)ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego,
5)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021,
7)ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnobród na rok szkolny 2020/2021,
8)ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród oraz określenia granic obwodów,
9)ws. uchwalenia 9regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Krasnobród,
10)ws. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
11)ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9.Komunikaty i informacje.
10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Radosław Cios-Mairot

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!