Click to listen highlighted text!

– XXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że w dniu 28 października 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 11 00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i wypowiedzi.
6. Podjęcie uchwał:

1) ws. uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród,
2) ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krasnobród,
3) ws. pozbawienia statusu pomnika przyrody,
4) ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
5) ws. uchwalenia Statutu Gminy Krasnobród,
6) ws. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasnobród,
7) ws. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasnobród na lata 2021-2025”,
8) ws. uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
9) ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r. ,
10) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

7. Komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!