Click to listen highlighted text!

– XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

W dniu 20 kwietnia 2022 r. (tj. środa) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i wypowiedzi.
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za rok 2021.
7. Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 za rok 2021.
8. Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2020- 2022 za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał:
1)      ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,

2)      ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krasnobród,

3)      ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą,

4)      ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie,

5)      ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie,

6)      ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

7)      ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios Mairot

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!