Click to listen highlighted text!

– XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że 23 czerwca 2022r. (tj. czwartek) o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Krasnobrodzie odbędzie się  XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski i wypowiedzi.
 6. Podjęcie uchwał:
 • ws. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,

Debata nad raportem o stanie gminy.

 • ws. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krasnobrodu,
 • ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnobród za rok 2021,
 • ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
 • ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krasnobród,
 • ws. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasnobród i przekazania go do zaopiniowania,
 • ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnobród na rok szkolny 2022/2023,
 • ws. ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
 • ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021.
 1. Komunikaty i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Cios-Mairot

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!