Click to listen highlighted text!

– Zgłaszanie szkód w uprawach spowodowanych przez grad oraz deszcz nawalny

W związku z wystąpieniem w dniu 26.07.2021 roku w miejscowościach na terenie Gminy Krasnobród niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu oraz deszczu nawalnego, informujmy, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 270 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku przystępuje do szacowania strat.

Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez grad oraz deszcz nawalny, mogą zgłaszać szkody.

Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach, dostępnych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i na stronie Gminy Krasnobród.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad oraz deszcz nawalny, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3Maja 36,  22-440 Krasnobród (pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o oszacowanie strat,

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!