Click to listen highlighted text!

– Aktualności

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Organizatorem jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zgłoszenie prac konkursowych trwa od 1 do 11 marca 2024 r.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 23 marca 2024 …

Czytaj więcej V WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

14.02.2024 r. w Krasnobrodzie przekazano  placu budowy dla wykonania robót budowlanych realizowanych
w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. Łastowieckiego i Powstańców Styczniowych) w m. Krasnobród”.

Strona przekazująca:
Zamawiający: Gmina Krasnobród,
reprezentowana przez Kazimierza Misztala –Burmistrza Krasnobrodu
Przy udziale:
Dawida Blicharza –Inspektora nadzoru branży drogowej
Mateusza Blicharza –Inspektora nadzoru branży elektrycznej

Strona przyjmująca:
Wykonawca robót: Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. – Lider …

Czytaj więcej Rozpoczęcie inwestycji drogowej ul. Łastowieckiego i Powstańców Styczniowych

Nazwa i siedziba Sprzedającego
Gmina Krasnobród
UL. 3 Maja 36
22 – 440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 1400
w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 4.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli …

Czytaj więcej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) opublikowało 9 lutego kolejną uzupełnioną wersję listy rankingowej naboru do projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
Gmina Krasnobód znalazła się wśród jst, które otrzymały dofinansowanie na realizacje projektów związanych z cyberbezpieczeństwem.
Projekt Gminy Krasnobród pn. “Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w gminie Krasnobród i jednostkach podległych Mgops w Krasnobrodzie, ZKG w Krasnobrodzie, WTZ w Dominikanówce, SP w …

Czytaj więcej Dofinansowanie na zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Gminie Krasnobród i jednostkach podległych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli
organizacji pozarządowych z terenu Gminy Krasnobród
na II KRASNOBRODZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!
realizowany przez Gminę Krasnobród
Krasnobrodzki Dom Kultury
Stowarzyszenie Maestria-Edukacja i Rozwój.

Zgłoszenie udziału w forum w terminie do 01.03.2024 r.
w Krasnobrodzkim Dom Kultury: tel. 84 660 71 17

Czytaj więcej II KRASNOBRODZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!