Click to listen highlighted text!

– Aktualności

7 Czerwca Gmina Krasnobród ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki”.  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2021 r. o godz. 10.00. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania projektu pt. „Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” współfinansowanego …

Czytaj więcej Przetarg na „Budowę oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki”

11 czerwca podpisano umowę na realizację zadnia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”. 
Gmina Krasnobród, reprezentowana przez Pana Kazimierza Misztala -Burmistrza Krasnobrodu przy kontrasygnacie Pana Tomasza Maruszaka – Z-cy Skarbnika Gminy
a spółką pod firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Zamościu, reprezentowana przez Pana Stanisława Bidę …

Czytaj więcej Podpisano umowę na rozbudowę drogi gminnej w Kaczórkach

26 maja 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim -docieplenie budynku i położenie tynku”. Wykonawcą robót jest prowadzący działalność gospodarczą jako Usługi Budowlane Sławomir Piwko z siedzibą w Majdanie Wielki.

Wartość robót wynosi 24 000,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania: do 31 czerwca 2021 r.

Zadanie współfinansowane z Funduszu sołeckiego …

Czytaj więcej Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim

21 maja 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Odnowienia elewacji zewnętrznej i wewnętrznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Husińska”. Wykonawcą robót jest prowadzący działalność gospodarczą jako Zbigniew Wiatrzyk z siedzibą w Wólce Husińskiej.

Wartość robót wynosi  7 000,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania: do 31 października 2021 r.

Zadanie współfinansowane z Funduszu sołeckiego miejscowości …

Czytaj więcej Odnowienie elewacji z Wólce Husińskiej

W dniu 11.06.2021 r. w Krasnobrodzie, odbył się odbiór końcowy dotyczący realizacji zadania pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz
z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, AI. N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łączącego Al. N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan …

Czytaj więcej Odbiór końcowy budowy kanalizacji

27 Maja w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pan Kazimierz Misztal- Burmistrz Krasnobrodu podpisał umowę z firmą Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Widokowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowego projektu budowlanego wraz z …

Czytaj więcej Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Widokowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!