Click to listen highlighted text!

– Magłorzata Miecznik

Wybrano wykonawcę w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki …

W dniu 9 lipca 2021 r. Gmina Krasnobród rozstrzygnęła przetarg na zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych, gruntowych i dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Krasnobród w 2021 roku”.
W części I zamówienia rozstrzygnięto zadanie pn. „Remont dróg gminnych gruntowych” wybrana została oferta wykonawcy:
PRAKTIBUD-Adam Gwizdała, ul Sybiraków 6, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Koszt oferty brutto wyniesie: …

28 lipca br. Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczył samorządowcom promesy na realizację zadań do dofinasowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. Podczas spotkania, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zostały też podpisane umowy. Decyzją ministra infrastruktury dofinansowane zostaną cztery zadania powiatowe (powiaty zamojski, bialski, łukowski, miasto Zamość) i cztery zadania gminne …

W czerwcu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego „Do źródeł” podsumowujące 2020 rok. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia, a także omówiono działania podejmowane w roku 2020 m.in. przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz podsumowanie realizowanych projektów.

W 2020 r. Stowarzyszenie zakończyło realizację grantu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”, w ramach którego zakupiono i zamontowano elementy siłowni …

W dniu 10 lipca 2021 roku w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący zebrania OSP p. Zbigniew Wiatrzyk -Komendant Gminny ZOSPRP w Krasnobrodzie, który przywitał przybyłych gości: p. Jacka Sobczyńskiego – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, p. Kazimierza Mielnickiego -Prezesa Zarządu Oddziału Państwowej ZOSPRP, p. Krzysztofa Lalika -V-ce …

W dniu 10 lipca 2021 roku nad zalewem w Krasnobrodzie odbył się Turniej Piłki Plażowej.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”, Wykonawcą: Krasnobrodzki Dom Kultury. Turniej otworzyła P. Agnieszka Adamczuk -Prezes Stowarzyszenia, która powitała serdecznie przybyłych zawodników oraz gości m.in. p. Radosława Cios-Mairot -Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Turniej zorganizowany był w 3 kategoriach, jednak z …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!