Click to listen highlighted text!

– Magłorzata Miecznik

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru do udziału w bezpłatnych warsztatach „Eko-dom” w ramach operacji własnej pt. „Eko-logiczna społeczność LGD Nasze Roztocze”. Podczas warsztatów uczestnicy będą przygotowywać ekologiczne środki czystości do sprzątania domu.

Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze” tj. mieszkańcy gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i …

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru do udziału w bezpłatnych warsztatach projektowania „Eko-ogrodów” w ramach operacji własnej pt. „Eko-logiczna społeczność LGD Nasze Roztocze”.
Podczas warsztatów zostaną omówione zasady projektowania Eko – ogrodów z uwzględnieniem m.in. warunków naturalnych, układu funkcjonalno – przestrzennego działki, wymagań klimatycznych, pielęgnacyjnych i glebowych, doboru materiału siewnego a także …

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe “Do Źródeł” reprezentowane przez:
p. Agnieszkę Adamczuk -Prezesa
p. Małgorzatę Kawałek -Skarbnika,
realizuje projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę toalety zewnętrznej w Krasnobrodzie”.

Wykonawcy poszczególnych zadań:
ECOPRODUCT -GIGANT Maja Trębacz – dostawa i montaż toalety zewnętrznej
AGBUD Łukasz Bucior -budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego
i elektrycznego na potrzeby budowy toalety zewnętrznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie …

14.02.2024 r. w Krasnobrodzie przekazano  placu budowy dla wykonania robót budowlanych realizowanych
w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. Łastowieckiego i Powstańców Styczniowych) w m. Krasnobród”.

Strona przekazująca:
Zamawiający: Gmina Krasnobród,
reprezentowana przez Kazimierza Misztala –Burmistrza Krasnobrodu
Przy udziale:
Dawida Blicharza –Inspektora nadzoru branży drogowej
Mateusza Blicharza –Inspektora nadzoru branży elektrycznej

Strona przyjmująca:
Wykonawca robót: Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. – Lider …

Nazwa i siedziba Sprzedającego
Gmina Krasnobród
UL. 3 Maja 36
22 – 440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 1400
w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 4.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!