Click to listen highlighted text!

– Magłorzata Miecznik

W ramach realizacji programu ,,Program wyrównywania różnic między regionami III’’ obszar F ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, dnia 24 czerwca 2021 r. Gmina Krasnobród reprezentowana przez p. Kazimierza Misztala -Burmistrza Krasnobrodu oraz p. Tomasza Maruszaka -Zastępcę Skarbnika podpisała umowę z Powiatem Zamojskim na modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.
Kwota dofinansowania to 160 000,00 zł …

W dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Kresnobrodzie odwiedziły przedszkolaki z grupy “Biedronki” oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
Dzieci przywitał osobiście  p. Kazimierz Misztal -burmistrz Krasnobrodu. Przedszkolaki przyniosły ze sobą plastikowe nakrętki, które przy wrzuciły do serduszka. Dzieci zadawały p. burmistrzowi pytania o jego plany wakacyjne i opowiadały o swoich, a także obdarowały go własnoręcznie wykonanym …

Stowarzyszenie Perspektywy realizuje grant dofinansowany z Fundacji Santander w ramach konkursu grantowego „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM EKO” VI edycja.

W czerwcu rozpoczęto realizacje bezpłatnych zajęć proekologicznych z ogrodnictwa dla 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim.

Warsztaty prowadzi p. Marzena Chwedorowicz, a zajęcia będą kontynuowane w nowym roku szkolnym.

Projekt pn. „Nasze zielone miejsce na ziemi” dofinansowany …

Zarząd Osiedla Podklasztor na czele z przewodniczącą p. Dorotą Jurkiewicz zorganizował malowanie ogrodzenia przy parku na skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej i Al. NMP w Krasnobrodzie.
Farbę i potrzebne materiały zapewnił p. Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu. Do pomocy zaproszono wszystkich mieszkańców osiedla, zgłosiła się grupa aktywnych i chętnych do pomocy osób.
Jak relacjonowała p. Przewodnicząca:  “Malowanie „poszło” niezwykle szybko …

W dniu 16 czerwca 2021 r. p. Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu w obecności wykonawcy robót budowlanych Invest Energy Paweł Kmieć z siedzibą w Biłgoraju reprezentowaną przez Pawła Kmiecia i Dawida Blicharza inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowalnej  dokonali częściowego odbioru prac zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie”.

Wartość odebranych częściowo robót według zawartej Umowy …

15 czerwca Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu przy kontrasygnacie Tomasza Maruszaka Zastępcy Skarbnika Gminy podpisali umowę na realizację zamówienia publicznego polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim”.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: „Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior” z siedzibą w Krasnobrodzie oraz „AGBUD Łukasz Bucior” z siedzibą w Krasnobrodzie.
Wartość …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!