Click to listen highlighted text!

– Magłorzata Miecznik

Ważne wskazówki dla użytkownika:
– zapewnij równomierny odbiór ciepłej wody użytkowej szczególnie w okresie letnim,
– w przypadku wyjazdu i zmniejszonego zapotrzebowania na wodę użytkową (np. czasowo zmniejszona ilości osób) włącz tryb URLOP (patrz instrukcja obsługi sterownika),
– zapewnij dostęp do instalacji dla serwisu (nie można zabudować zbiornika i elementów instalacji),
– na przewodzie zasilającym jest dołączony zapasowy bezpiecznik …

Gmina Krasnobród realizując Fundusz sołecki w maju 2021 roku zakupiła kolejne wyposażenie do świetlic wiejskich. Zakupiono odkurzacz Karcher WD6 Premium do świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie oraz meble  i sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Grabniku oraz Dominikanówce.  Odkurzacz  będzie wykorzystywany do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej czyniąc obiekt bardziej przyjaznym dla mieszkańców, dzięki …

Gmina Krasnobród ogłosiła postępowanie w trybie podstawowym na roboty budowlane pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim”.
Termin składania ofert upływa 20 maja o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są na stronie: OGŁOSZENIE

Zapraszamy do składania ofert!

Gmina Krasnobród ogłosiła postępowanie w trybie podstawowym na roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”.
Termin składania ofert upływa 26 maja o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: OGŁOSZENIE

Zapraszamy do składania ofert!

W dniu 10 maja br. Gmina Krasnobród dokonała kolejnych zakupów w ramach  Funduszu sołeckiego.  Zakupione zostały dwie kosiarki spalinowe oraz kosa spalinowa. Kosiarki otrzymało sołectwo Stara Huta oraz Dominikanówka, zaś kosę sołectwo Grabnik. Zakupiony sprzęt w całości został sfinansowany z funduszu sołeckiego, a więc wynika z decyzji mieszkańców, którzy we wrześniu 2020 roku zdecydowali jakie …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!