Click to listen highlighted text!

– Administracja

Baner z napisem "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych"

30 września Gmina Krasnobród złożyła 3 wnioski w ramach II naboru na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród. Kwota wnioskowanych środków: 840 063,97 zł
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim. Kwota wnioskowanych środków: 606 720,00 zł
-Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 …

Obrazek przedstawia dwie osoby popisujące umowę

W dniu 30 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie Burmistrz Krasnobrodu -p. Kazimierz Misztal wraz ze Skarbnikiem -p. Elżbietą Nowak, podpisali umowę o realizację zdania publicznego pn. “Budowa parkingów i chodnika przy Alei Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie”. Wykonawcą wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania jest Przedsiębiorstwo budowlane ALTA Przemysław Kozłowski, które zaoferowało najniższą cenę za wykonanie usługi …

Na obrazku widnieje znak drogowy z ul. Sobieskiego

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. “Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, Al. N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łączącego Al. N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan Wielki”.

Ze względu na obecnie prowadzone roboty …

Na obrazku stoi pięciu panów rozmawiających ze sobą.

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród”. Przedstawiciele gminy Krasnobród tj. Burmistrz Krasnobrodu -Kazimierz Misztal, Zastępca Burmistrza Krasnobrodu -Janusz Oś oraz Dyrektor ZGK w Krasnobrodzie -Jacek Gmyz w obecności wykonawcy robót budowlanych Józefa Buciora (reprezentującego konsorcjum firm: Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior oraz Agbud Łukasz Bucior z Krasnobrodu) i Jacka Marcyniuka inspektora …

Obrazek przedstawiający remont dróg

Zakończono prace związane z remontem dróg gminnych nr 110872L oraz 110856L w miejscowości Potok Senderki. Wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego. Łączna długość wyremontowanych dróg w ramach niniejszej inwestycji wynosi 275,00 m. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa. Wartość zadania wyniosła 67 324,05 zł …

Na obrazku widnieje remont dróg w Majdan Wielki, Majdan Mały oraz Wólka Husińska

W ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono inwestycję pn. „Remont dróg gminnych stanowiących dojazd do pól” o łącznej wartości 22 000,00 zł brutto. Wykonano niwelację ubytków przy pomocy spycharki gąsienicowej na długości około 1500,00 m i szerokości około 3,00-4,00 m oraz wbudowano 100,00 t gruzu betonowego frakcji 50-100 mm. Prace zostały przeprowadzone w następujących miejscowościach: Majdan Wielki …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!