Click to listen highlighted text!

– Aktualności

W dniu 16 czerwca 2021 r. p. Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu w obecności wykonawcy robót budowlanych Invest Energy Paweł Kmieć z siedzibą w Biłgoraju reprezentowaną przez Pawła Kmiecia i Dawida Blicharza inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowalnej  dokonali częściowego odbioru prac zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie”.

Wartość odebranych częściowo robót według zawartej Umowy …

Apel

Zwracam się do mieszkańców Krasnobrodu, w szczególności zamieszkujących okolice zalewu (ulice Targowa, Partyzantów, Sikorskiego), o trzymanie psów w kojcach lub ogrodzonych podwórkach, w związku z powtarzającymi się od kilku tygodni przypadkami agresywnego zachowania tych zwierząt w tym rejonie. Zwierzęta można wyprowadzać na spacery z zachowaniem środków zapobiegawczych tj. na smyczy lub w kagańcu. Przypominamy, że …

15 czerwca Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu przy kontrasygnacie Tomasza Maruszaka Zastępcy Skarbnika Gminy podpisali umowę na realizację zamówienia publicznego polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim”.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: „Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior” z siedzibą w Krasnobrodzie oraz „AGBUD Łukasz Bucior” z siedzibą w Krasnobrodzie.
Wartość …

7 Czerwca Gmina Krasnobród ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki”.  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2021 r. o godz. 10.00. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania projektu pt. „Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” współfinansowanego …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!