Click to listen highlighted text!

– Aktualności

ul. Wiśniowa

Trwają prace nad przebudową drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o długości 195,00 m, obsiane pobocza i skarpy. Planowany termin zakończenia budowy to 30.06.2021 r., jednak na chwilę obecną prace są już na ukończeniu.
Zostaną jeszcze …

Budynek Zespołu Szkół

Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Wykonawcą robót jest firma INVEST ENERGY Paweł Kmieć z siedzibą w Biłgoraju.

 

Na podstawie podpisanej w lutym umowy zostaną przeprowadzone następujące prace m.in.:

-wymiana instalacji c.o. w segmentach A i B w tym wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii

-docieplenie ścian i piwnic

-instalacja fotowoltaiczna
-wymiana drzwi. 

 

Termin wykonania prac: do 31.08.2021 …

3 kwietnia odebrano prace w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ulicy Sanatoryjnej w m. Krasnobród”.  Zakres robót obejmował demontaż opraw sodowych 14 sztuk, montaż 14 opraw typu LED o mocy 48W i strumieniu świetlnym lampy 8000lm, wymianę wkładek zabezpieczeniowych we wnękach słupowych słupów objętych wymianą opraw.

Dodatkowo oprawy oświetleniowe wyposażone …

Gmina Krasnobród w kwietniu 2021 roku zleciła prace polegające na niwelacji terenu oraz ułożenia kostki brukowej pod wiatami przystankowymi w miejscowości Zielone oraz Wólka Husińska. Utwardzenie terenu ułatwi mieszkańcom wspomnianych miejscowości korzystanie z wiat przystankowych zwłaszcza w okresach jesienno zimowych.

Wykonawca zadania była: Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna ŻRÓDŁO

Wartość zadania to: 2 999,49 zł (1 000,00 zł stanowi Fundusz sołecki …

W dniu 8 kwietnia 2021 roku zostały ogłoszone wyniki naboru do programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 pn. „Sztuki wizualne”. Wśród podmiotów aplikujących do tego programu był także Krasnobrodzki Dom Kultury, którego wniosek pn. „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem” uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł.

W związku z tym, że projekt otrzymał trochę mniejsze …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!