Click to listen highlighted text!

– Odbiór częściowy prac termomodernizacyjnych Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

W dniu 16 czerwca 2021 r. p. Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu w obecności wykonawcy robót budowlanych Invest Energy Paweł Kmieć z siedzibą w Biłgoraju reprezentowaną przez Pawła Kmiecia i Dawida Blicharza inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowalnej  dokonali częściowego odbioru prac zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie”.
Wartość odebranych częściowo robót według zawartej Umowy wynosi 203 946,94 zł brutto.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Prace będą kontynuowane do 31.08.2021 r.
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!