Click to listen highlighted text!

– 2023, ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2023/TL, Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do źródeł”, „Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i elektrycznego na potrzeby budowy toalety zewnętrznej w Krasnobrodzie”

 

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę toalety zewnętrznej w Krasnobrodzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2023/TL

 Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do źródeł”

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.

Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i elektrycznego na potrzeby budowy toalety zewnętrznej w Krasnobrodzie

  w ramach projektu pn.

„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę toalety
zewnętrznej w Krasnobrodzie”

współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02086-6935-UM0313915/22.

2023-11-06 PROTOKŁ Z POSTĘPOWANIA

2023-10-27 INORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2023-09-25 ZAPYTANIE OFERTOWE 2_2023

2-ZAŁACZNIK Nr 2 – WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

3-ZAŁACZNIK Nr 3 – WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ

4-ZAŁACZNIK Nr 4 – FORMULARZ OFERTOWY

5-ZAŁĄCZNIK Nr 5 – WZÓR PROJEKTU UMOWY

1 C PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYKA

1 C PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZA

ZAŁĄCZNIK Nr 1 A -PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAŁĄCZNIK Nr 1B -STWiOR

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!