Click to listen highlighted text!

– 2023, ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2023/TL, Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do źródeł”, „Dostawa i montaż toalety zewnętrznej w Krasnobrodzie”

 

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę toalety zewnętrznej w Krasnobrodzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2023/TL

 Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do źródeł”

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.

„Dostawa i montaż toalety zewnętrznej w Krasnobrodzie”

  w ramach projektu pn.

„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę toalety
zewnętrznej w Krasnobrodzie”

współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02086-6935-UM0313915/22.

 

2023-12-15 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

2023-12-06 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

05-12-2023 r. WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2023-11-21-ZAPYTANIE-OFERTOWE-3_2023 — kopia

ZAŁĄCZNIK Nr 1 A -PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAŁĄCZNIK Nr 1B -STWiOR

ZAŁĄCZNIK Nr 1C –Przedmiar

2-ZAŁACZNIK-Nr-2-WZÓR-OŚWIADCZENIA-O-BRAKU-PODSTAW-DO-WYKLUCZENIA

3-ZAŁACZNIK-Nr-3-WZÓR-OŚWIADCZENIA-O-BRAKU-POWIĄZAŃ

4-ZAŁACZNIK-Nr-4-FORMULARZ-OFERTOWY

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!