Click to listen highlighted text!

– Ogłoszono postepowanie na „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią w Krasnobrodzie”.

2 lutego Gmina Krasnobród wszczęła postępowanie zakupowe na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią w Krasnobrodzie”.
Zakres zamówienia obejmuje realizację 3 zadań:
-Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków bytowych z gospodarstw indywidualnych na terenie Miasta i Gminy Krasnobród,
-Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Hutki, gm. Krasnobród,
-Modernizacja głównej przepompowni ścieków w m. Krasnobród.
Termin składania ofert upływa 19 lutego 2024 r. o godz. 10.00.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
Wykonawców zapraszamy do składania ofert!
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 94,94 % wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 5,06 % wartości Inwestycji.
Planowana wartość inwestycji opiewa na kwotę 6 320 000,00 zł.
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!