Click to listen highlighted text!

– Podpisano umowy na remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych, gruntowych i dróg dojazdowych do pól

W dniu 9 lipca 2021 r. Gmina Krasnobród rozstrzygnęła przetarg na zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych, gruntowych i dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Krasnobród w 2021 roku”.

W części I zamówienia rozstrzygnięto zadanie pn. „Remont dróg gminnych gruntowych” wybrana została oferta wykonawcy:
PRAKTIBUD-Adam Gwizdała, ul Sybiraków 6, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Koszt oferty brutto wyniesie: 85 202,59 zł

W II część zamówienia pn. „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych” została wybrana oferta:
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość.
Koszt ofert brutto wyniesie: 23 616,00 zł.

Umowy dotyczące ww. zamówienia zostały podpisane w dniu 23.07.2021 r. po uprzedniej procedurze badania i oceny złożonych ofert.

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!