Click to listen highlighted text!

– Podsumowanie roku 2020 Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego “Do źródeł”

W czerwcu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego „Do źródeł” podsumowujące 2020 rok. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia, a także omówiono działania podejmowane w roku 2020 m.in. przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz podsumowanie realizowanych projektów.

W 2020 r. Stowarzyszenie zakończyło realizację grantu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”, w ramach którego zakupiono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej tj. zestaw do ćwiczeń (2 szt.), wioślarz (1 szt.), odwodzieciel+steper (1 szt.), twister+wahadło (1 szt.), wahadło+biegacz+twister (1 szt.), a także wykonano i zamontowano drewniane ławki z oparciem (12 szt.) oraz zamontowano drewniane tablice informacyjne (2 szt.). Całkowita wartość zakończonego projektu wynosi 33 944,30 zł.

Stowarzyszenie realizowało również grant pn. „Organizacja wydarzeń wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców Gminy Krasnobród”, w ramach którego w 2020 roku zrealizowano 3 przedsięwzięcia tj. rajd rowerowy wraz z piknikiem ekologicznym w miejscowości Malewszczyzna, ekologiczne warsztaty kulinarne w Starej Hucie oraz zajęcia nordic walkingu.
W ramach ww. projektu do zrealizowania  w 2021 r. zostały jeszcze 3 zadania tj. turniej piłki siatkowej, konkurs kulinarny oraz gra miejska podsumowująca projekt wraz z warsztatami kulinarnymi „No waste”. Całkowita wartość grantu wynosi 35 000,00 zł.

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowego „Do źródeł” działa od 2007 r., prowadząc wiele działań dla społeczności lokalnej całej Gminy Krasnobród. Składamy gratulacje dla całego Zarządu stowarzyszenia  z p. Prezes p. Agnieszką Adamczuk na czele i dziękujemy za aktywność!

 

ZAJĘCIA NORDIC WALKING 

STARA HUTA GRZYBOBRANIE 

 

 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ – SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

 

 

RAJD ROWEROWY W MALEWSZCZYŹNIE

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!