Click to listen highlighted text!

– Przetarg na „Budowę oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki”

7 Czerwca Gmina Krasnobród ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki”.  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2021 r. o godz. 10.00. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania projektu pt. „Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!