Click to listen highlighted text!

– 2021 Tryb podstawowy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim”

Krasnobród dn. 05.05.2021

Nazwa zamawiającego: Gmina Krasnobród
Adres zamawiającego: ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP: 922 272 05 50, REGON: 950368701
Nr telefonu: 84 660 76 91
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /90i5l7bxxn/SkrytkaESP  znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
Poczta elektroniczna [e-mail]:  um@krasnobrod.pl
Strona internetowa zamawiającego [URL]: www.krasnobrod.pl
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:  www.krasnobrod.pl w zakładce „Projekty, inwestycje, fundusze unijne”
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30- 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I.271.1.2.2021.5
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT I.271.1.2.2021
INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA I.271.1.2.2021
MODYFIKACJA SWZ Z DNIA 17.05.2021 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 17.05.2021 R.
PRZEDMIAR ROBÓT Z DNIA 17.05.2021 -SIEĆ- AKTUALIZACJA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 11.05.2021 R.
Specyfikacja Warunków Zamówienia I.271.1.2.2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ. 1 PRZEDMIAR ROBÓT-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY AL.NMP W KRASNOBRODZIE ORAZ W MAJDANIE WIELKIM-PRZYŁĄCZA DODATKOWE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ. 1 PRZEDMIAR ROBÓT-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY AL.NMP W KRASNOBRODZIE ORAZ W MAJDANIE WIELKIM-SIEĆ
ZAŁĄCZNIK NR 1 CZ. 1 PRZEDMIAR ROBÓT-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY AL.NMP W KRASNOBRODZIE ORAZ W MAJDANIE WIELKIM-PRZYŁĄCZA PODSTAWOWE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ. 2 SST – PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ. 2 SST – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ. 2 SST -PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ (ZAKRES ROBÓT DODATKOWYCH)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ.3
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ.4
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ.5
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ.6
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ.7
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ.8
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik Nr 4 do SWZ
Załącznik Nr 5 do SWZ
Załącznik Nr 6 do SWZ
Załącznik Nr 7 do SWZ
Załącznik Nr 8 do SWZ
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 10 do SWZ

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!